Korkové zátky

Korkové zátky

Dodáváme Vám kvalitní francouzské zátky s tradicí

Dobrá zátka se skládá ze tří základních částí: z korku, jistoty a důvěry. Jejich harmonické propojení Skupina BOURRASSÉ zajišťuje přímým nákupem suroviny v korkových hájích, vlastními odborníky v oboru a taktéž vlastní průmyslovou technikou, know-how a patenty. Toto jedinečné propojení staví Skupinu BOURRASSÉ v celém odvětví do jedinečné pozice. Jen díky němu je BOURRASSÉ schopno nabídnout svým zákazníkům stabilní kvalitu, na kterou se mohou plně spolehnout. Komplexnost celého procesu je zárukou jeho transparentnosti.

HLAVNÍ HRÁČ
V ODVĚTVÍ KORKOVÝCH
ZÁTEK

BOUCHON LISS – BOURRASSÉ je druhým největším světovým odběratelem korku v korkových hájích a významným hráčem v odvětví korkových uzávěrů.

Integrace výroby od stromu až po korkovou zátku umožňuje dosáhnout vysoké úrovně nároků a standardů typických pro naši společnost.

Bouchon liss – Bourrassé spojuje technologický výkon a estetiku a poskytuje elegantní řešení pro dnešní a zítřejší vína.

PŘÍRODNÍ ZÁTKY

TECHNICKÉ ZÁTKY

ZÁTKY NA ŠUMIVÁ VÍNA

Fakta & čísla

0
Počet zaměstnanců
0
zákazníků v 18ti zemích
0
tun korku na VLASTNÍM skladě
0
milionů vyrobených zátek za rok
0 %
využití obnovitelné energie

EKOLOGICKÝ PROCES VÝROBY:

-1-

Výběr a nákup korkové suroviny

3 nákupní týmy jsou pravidelně v terénu. Výběr korkové suroviny se odehrává během celého roku pro sklizeň v následujícím roce. Jedná se o ucelenou práci pozorování a odebírání vzorků, ktérá umožňuje co nejdříve vyloučit jakoukoli kontaminaci korku – prevence je nedílnou součástí know-how společnosti BOUCHON LISS – BOURRASSE při výrobě korkových zátek.

TRVALE ŘÍZENÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE:

KOREK
100% biologický materiál, korek je tvořen buňkami, které se neustále snaží získat zpět svůj původní objem. To jim umožňuje elastická paměť, která zůstává v průběhu času dynamická.

VODA:
Bouchon Liss – Bourrassé je nezávislý co do potřeby vody. V našem výrobním závodě v Portugalsku (Socori) je voda filtrována před použitím a ošetřena před opětovným vypuštěním do přírody.

ENERGIE:
Skupina Bourrasse založila svou energetickou politiku na ose udržitelného rozvoje. Pára používaná ve všech fázích výroby je vyráběna v generátorech poháněných korkovým prachem z výroby korkových zátek.

-2-

Skladování korkových desek:

Náš skladovací park má rozlohu 8 ha, kde se striktně dodržují optimální podmínky:

– odtok vody
– trvalé větrání a sušení korkových desek

Jedná se o optimální podmínky pro zajištění hygieny a profylaxe korku po celou dobu skladování.

-3-

Příprava:

1_odstraneni_korku
2-dynamicke_vareni
3_vysouseni
4_cteni_materialu
5_autoklav
6_afinace

Odstranění korku z dolní části kmene: eliminace potenciálního rizika kontaminace

Dynamické vaření: čištění korkových desek za pomoci vařící vody s přepadem

Vysoušení pod laminárním tokem: snížení vlhkosti desek

Třízení: čtení materíálu a roztřízení desek podle jejich kvality

Autokláv: sterilizace korkových desek tlakovým a vakuovým procesem za účelem extrakce organicko-těkavých sloučenín

Afinace: klidová fáze korkových desek v germicidní atmosféře před vysekáváním zátek

-3-

Příprava:

1_odstraneni_korku

Odstranění korku z dolní části kmene: eliminace potenciálního rizika kontaminace

2-dynamicke_vareni

Dynamické vaření: čištění korkových desek za pomoci vařící vody s přepadem

3_vysouseni

Vysoušení pod laminárním tokem: snížení vlhkosti desek

4_cteni_materialu

Třízení: čtení materíálu a roztřízení desek podle jejich kvality

5_autoklav

Autokláv: sterilizace korkových desek tlakovým a vakuovým procesem za účelem extrakce organicko-těkavých sloučenín

6_afinace

Afinace: klidová fáze korkových desek v germicidní atmosféře před vysekáváním zátek

-4-

Vysekávání:

Vysekávání zátek z korkových desek je prováděno mechanicky pomocí děrovadla.

-5-

De-aromatizace:

1) VAPOSECUR® - proces de-aromatizace pro přírodní zátky a plošky.

Low pressure steam flow = nízkotlaký průtok páry
Suction = odsávání
Extrakce TCA / COV
Consistency from one bottle to the next = homogenita láhev od láhve
Preserves aromatic profile = zachování aromatického profilu
*TCA = 2,4,6 vysolvovatelný trichloranisol
**VOC = organicko-těkavé sloučeniny

2) VORTEX® - proces de-aromatizace pro granulát

Dynamic steam = víření páry
Consistency from one bottle to the next = homogenita láhev od láhve
Preserves aromatic profile = zachování aromatického profilu
*TCA = 2,4,6 vysolvovatelný trichloranisol
**VOC = organicko-těkavé sloučeniny

-6-

Analýzy:

Systematické rozbory vysolvovatelného chloranisolu prováděné se stanovanou frekvencí (kontrola obsahu 2,4,6 TCA ≤ předem stanovená horní hranice)

Současně je prováděna individuální senzorická kontrola každé šarže přírodních zátek a plošek pro ověření povahy, homogenity a inzenzity aromatického profilu.

korekce – vymývání – proplachování

-7-

Třídění a dokončovací práce:

VIZUÁLNÍ VÝBĚR zajišťující pravidelnost jednotlivých tříd, je zárukou homogenního a harmonického chování zátky během uchování vína.

POTISK: ohněm, inkoustem nebo laserem.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA na míru.

Rubi Cristal - popis výroby mikrogranulátových zátek:

Expedice

Specialisté pro tento produkt

Ing. Mgr. Lenka Fikerová, MBA

tel: +420 737 113 095

lenka@vvtech.cz

 

Ing. Michal Příkazský

+420 604 630 722

michal.prikazsky@vvtech.cz

Díky nejširšímu portfóliu na trhu Vám dokážeme nabídnout ideální zátku pro Vaše víno. Zavolejte nám, řekněte nám jaké máte víno, jak chete aby se vyvíjelo, jak dlouho bude v láhvi a jaké očekávání má zákazník ohledně estetických vlastností při otvírání. Doporučíme Vám technicky perfektní zátku, která bude vyhovovat Vašim potřebám a bude ekonomicky dávat smysl.